Integritetspolicy

Vi är noga med att alltid hantera dina uppgifter med integritet. Vi ber dig aldrig om samtycke till personuppgiftshantering som inte är direkt relaterat till Organic Makers produkter och tjänster.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Artisan Organics Sweden AB (Organic Makers) med organisationsnummer 556678-9557 ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).
Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på vår e- postadress info@organicmakers.se.
Vår postadress är Organic Makers, Grimsbygatan 24, 211 20, Malmö.

Notera att de villkor som gäller för ditt köp följer av våra köpvillkor.

1. När du handlar i Organic Makers webbutik

För att vi ska kunna fullgöra ditt köp krävs att vi behandlar uppgifter om dig. Om du inte anger dina uppgifter kommer vi inte kunna genomföra ditt köp hos oss. Vi måste även behandla dina uppgifter för att följa andra lagstadgade krav, exempelvis bokföringslagens krav på att spara uppgifter.

Vi behandlar dina uppgifter för att:

• Kunna leverera köpta varor (inklusive avisera om leverans eller annat rörande leveransen), och vid leverans dela dina uppgifter med valt fraktbolag.
• Hantera en eventuell ångerrätt.
• Hantera lagstadgade skyldigheter

Personuppgifter som behandlas:

• Namn
• Kontaktuppgifter (t.ex. postadress, e-postadress och mobilnummer)
• Ordernummer • Kollinummer
• Orderinformation (t.ex. vilken produkt som du har beställt)

Utöver ovan behandlas dina personuppgifter även av betaltjänstleverantören Svea Ekonomi för att genomföra din betalning. Svea Ekonomi är självständigt personuppgiftsansvarig för dina behandlingar och informerar dig separat om hur dina uppgifter behandlas.

Laglig grund: Fullgörande av köpavtal, rättslig förpliktelse samt intresseavvägning.
Lagringstid: Uppgifterna lagras i 36 mån, om du inte själv valt att skapa ett medlemskonto där dina uppgifter, t.ex om tidigare köp, lagras så länge du själv önskar.

Övrigt: I syfte att hantera ditt köp kommer vi att dela dina personuppgifter med den betaltjänstleverantör vi använder för att hantera betalningen.

Vid betalning med faktura (kredit) kan betaltjänstleverantören göra en kreditprövning;

För att kunna leverera dina varor hem till dig eller till ett postombud samt för att kunna hantera eventuella returer kommer vi att dela nödvändiga personuppgifter med den transportör som du har valt i kassan.

2. När du interagerar med vår receptblogg eller kundtjänst.

När du t.ex kommenterar ett inlägg eller recept eller kontaktar vår kundtjänst via e-post, behöver vi hantera dina uppgifter såsom namn och e-postadress. Detta för att vi ska kunna behandla ditt ärende och av säkerhetsskäl, (t.ex förhindra spam och troll.) Din e-postadress kommer aldrig att publiceras eller delas med tredje part.

Personuppgifter som behandlas:
• Namn eller alias
• E-postadress

3. När du är medlem i Organic Makers kundklubb

För att kunna skapa och fullgöra vad som följer av ditt medlemskap i vår kundklubb måste vi behandla dina uppgifter. Om du inte tillåter oss att hantera dina personuppgifter i detta syfte har vi inte möjlighet att skapa eller administrera ditt medlemskap. Om du inte vill ange uppgifterna kan du därför inte vara medlem hos oss.
Utifrån din medlemsprofil kommer vi även att marknadsföra våra produkter till dig i digitala kanaler. Om du inte vill ha marknadsföring från oss har du alltid rätt att tacka nej till det. Läs mer om dina rättigheter nedan.
Ändamål: För att skapa och administrera ditt medlemskap och dina medlemssidor. För att du ska kunna se och följa dina aktuella och tidigare köp behandlar vi din köp- och orderhistorik.

Vi behandlar dina uppgifter för att:

• Säkerställa identitet och ålder
• Skapa inloggning till Mina Sidor
• Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter
• Tillhandahålla ett snabbt och enkelt sätt att skapa medlemskap på

Personuppgifter som behandlas:

• Namn
• Kontaktuppgifter (adress, e- postadress, mobilnummer)
• Ev. Medlemsnummer
• Personnummer
• Inställningar av din profil och dina val
• Användarnamn och lösenord

Laglig grund: Fullgörande av avtal
Behandlingen är nödvändig för att skapa och administrera dina medlemssidor i enlighet med medlemsvillkoren och därigenom för att fullgöra vårt avtal med dig.

Lagringstid: Uppgifterna behandlas tills att du avslutar ditt medlemskap. Om ditt medlemskap har varit inaktivt i 36 månader raderar vi ditt medlemskap och tillhörande information, förutsatt att du inte har några skulder till oss. Med inaktivitet menar vi att du inte registrerat ett medlemsköp.

Dina rättigheter:

Återkalla ditt samtycke

Om du har samtyckt till att vi får behandla dina personuppgifter har du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket. Exempel på samtycke är t.ex när du har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du har då gett samtycke till att vi hanterar din e-postadress och i vissa fall namn för att skicka nyhetsbrev till dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avprenumeralänken som finns i varje utskick, eller kontakta oss på info@organicmakers.se och be om att få bli borttagen från nyhetsbrevsutskick.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. Du kommer att få dessa uppgifter så snart som möjligt och senast inom en månad. Beroende av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden, kan perioden förlängas ytterligare två månader vid behov. Om tiden förlängs kommer du att få information om det. En begäran görs genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här integritetspolicyn.

Rätt till rättelse

Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information, komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har även möjlighet att själv ändra dina personuppgifter genom att logga in på Mina Sidor.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om:

– personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för;

– om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;

Organic Makers raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Organic Makers inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler. Kontakta oss på info@organicmakers.se för att radera dina uppgifter.