Ingredienser som matchar:

Tensid / tvättaktivt

Tensider, även kallade surfaktanter är den viktigaste komponenten i rengöringsprodukter.  Tensider är ytaktiva ämnen som rengör genom att hjälpa till att fånga smuts och fett och avlägsna det med hjälp av vatten.

Ytaktiva medel har en hydrofobt(vattenhatande) svans och ett hydrofilt (vattenälskande) huvud. Ytaktiva molekyler  i en lösning bildar strukturer som kallas miceller.

Micellerna fungerar som en enhet för att ta bort fett och smuts. De hydrofoba svansarna dras till smuts och omger det, medan de hydrofila huvudena drar det omgivna smutset från ytan och gör det lätt att skölja av med vatten.

Varje ytaktivt ämnes hydrofila huvud är elektriskt laddat. Laddningen kan vara negativ: anjonisk, positiv: katjonisk, neutral: nonjonisk eller både positiv och negativ: amfortär.

Gå till "hitta råvaror & ingredienser"