Ingredienser som matchar:

pH-reglerande

Här hittar du ingredienser för egentillverkad hudvård som används för att reglera pH-värde. pH-värde är ett mått på hur sur eller basisk en vätska är.

pH är ett mått på vätejonkoncentrationen i en vattenhaltig lösning. PH-skalan sträcker sig vanligtvis från 0 till 14. pH 7 är neutralt. Ett pH lägre än 7 är surt, medan ett pH som är högre än 7 är basiskt (alkaliskt).

Hudens skyddande syramantel är lätt sur och har ett pH runt pH 4.5-5.5. Produkter som innehåller vatten eller vattenlösliga ingredienser och som lämnas kvar på huden, t.ex en creme eller gel, är därför ofta som bäst när de har ett pH-värde inom detta intervall.

De flesta naturliga milda konserveringsmedel funkar dessutom optimalt bara mellan pH 4.5-5.5.

En olja eller en helt oljebaserad produkt innehåller inget vatten och har därför inget pH-värde.

Gå till "hitta råvaror & ingredienser"